Kort #7212

 H. B, I. 3.

Hälsingborgs boll- och idrott ssällskap

Information

Kortnr:
7212
Låda:
08 GS-HT
Text:

H. B, I. 3.

Hälsingborgs boll- och idrott ssällskap

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort