Kort #7412

 E

1935:24

Hietala, M. Sixten, A#, El

3äckman, A,, Movander, [fsson, T., Johansson,

ftadi©övergångar. Högskolan orlänge. Falun, 1985*

I Falun/

A.,

0.

Information

Kortnr:
7412
Låda:
08 GS-HT
Text:

E

1935:24

Hietala, M. Sixten, A#, El

3äckman, A,, Movander, [fsson, T., Johansson,

ftadi©övergångar. Högskolan orlänge. Falun, 1985*

I Falun/

A.,

0.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort