Kort #7170

 Hantverkslotteriet. Dragningslistor

Saknas i KB. Hantverkslotteriet har arkivex. men lånar ogärna ut dem.

?

Information

Kortnr:
7170
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hantverkslotteriet. Dragningslistor

Saknas i KB. Hantverkslotteriet har arkivex. men lånar ogärna ut dem.

?

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort