Kort #6883

 Göteborg* ^ristine kyrka

Information

Kortnr:
6883
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborg* ^ristine kyrka

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort