Kort #7571

 Ho vvårds fö reningar

Information

Kortnr:
7571
Låda:
08 GS-HT
Text:

Ho vvårds fö reningar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort