Kort #7278

 Helgö-äöten

anordnade på 1930-talet av Vadstenaringen Se: Vadstena-ringen

Information

Kortnr:
7278
Låda:
08 GS-HT
Text:

Helgö-äöten

anordnade på 1930-talet av Vadstenaringen Se: Vadstena-ringen

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort