Kort #7071

 j

Information

Kortnr:
7071
Låda:
08 GS-HT
Text:

j

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort