Kort #6740

 }

Gåvoredovisning

P o^ui: „	<

VJ,

^•1 .

för insamlade medel

Information

Kortnr:
6740
Låda:
08 GS-HT
Text:

}

Gåvoredovisning

P o^ui: „ <

VJ,

^•1 .

för insamlade medel

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort