Kort #6675

 5 -V CoLvt	>

Gustaf Wasa-gåvan [inom logen nr 13 Gustar Wasa,

Stockholm,av Odd FéLLow-orden]

Bildad 1934* Avsedd att överlämnas till avliden broders sterbhus,så framt den avlidne fullgjort sina skyldigheter mot Gustaf Wasa-gåvan* Varje frisk broder inom logen under 45 år,som erhållit III gra-denjäger rätt till anslutning*

Information

Kortnr:
6675
Låda:
08 GS-HT
Text:

5 -V CoLvt >

Gustaf Wasa-gåvan [inom logen nr 13 Gustar Wasa,

Stockholm,av Odd FéLLow-orden]

Bildad 1934* Avsedd att överlämnas till avliden broders sterbhus,så framt den avlidne fullgjort sina skyldigheter mot Gustaf Wasa-gåvan* Varje frisk broder inom logen under 45 år,som erhållit III gra-denjäger rätt till anslutning*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort