Kort #7413

 H. I. F.

Hemmens forskningsinstitut

1

A/ryv .

^v. vi

-STöCvCh o Liv,

Information

Kortnr:
7413
Låda:
08 GS-HT
Text:

H. I. F.

Hemmens forskningsinstitut

1

A/ryv .

^v. vi

-STöCvCh o Liv,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort