Kort #7547

 Se även: Sjö^artshotell

Information

Kortnr:
7547
Låda:
08 GS-HT
Text:

Se även: Sjö^artshotell

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort