Kort #7541

 Qm	Svensk hotellindustri.

Utgi Horwath &

Horwath LTI AB

Information

Kortnr:
7541
Låda:
08 GS-HT
Text:

Qm Svensk hotellindustri.

Utgi Horwath &

Horwath LTI AB

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort