Kort #6997

 Qa

Ijfagnell, Hans Uplandsbanken

Jtslagningen - anledning till samspel

mellan banken och utvecklingsfonden 1980

Information

Kortnr:
6997
Låda:
08 GS-HT
Text:

Qa

Ijfagnell, Hans Uplandsbanken

Jtslagningen - anledning till samspel

mellan banken och utvecklingsfonden 1980

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort