Kort #7079

 Hamra gård

\c,v3s

D •

En försöks-tjänst [som

och demonstrationsgård till lantbruket äges av Ab*Separator]

Information

Kortnr:
7079
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hamra gård

\c,v3s

D •

En försöks-tjänst [som

och demonstrationsgård till lantbruket äges av Ab*Separator]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort