Kort #7530

 Hoppet , Föreningen [ i Göteborg]

Stiftad 1893. Föreningen vill anordna sådan handelsverk-samhet ,där goda livsförnödenheter och andra nödvändiga artiklar försäljas till dagens lägsta priser ...

T* Ö-^AA •

ÖL Q

H O r* 1* fr„ \	>

Information

Kortnr:
7530
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hoppet , Föreningen [ i Göteborg]

Stiftad 1893. Föreningen vill anordna sådan handelsverk-samhet ,där goda livsförnödenheter och andra nödvändiga artiklar försäljas till dagens lägsta priser ...

T* Ö-^AA •

ÖL Q

H O r* 1* fr„ \ >

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort