Kort #6860

 f^;;V

. S iVv.U>\ »>

Göteborgs handelsbiträdesförenings understödsförening

Föreningen som äger sitt ursprung från år 1897 har till ändamål att bereda understöd i form av begravningshjälp...

Information

Kortnr:
6860
Låda:
08 GS-HT
Text:

f^;;V

. S iVv.U>\ »>

Göteborgs handelsbiträdesförenings understödsförening

Föreningen som äger sitt ursprung från år 1897 har till ändamål att bereda understöd i form av begravningshjälp...

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort