Kort #7586

 H.S.K.

Hälsingborgs saralä-roverk med korrespondensmetoö

V\“

Information

Kortnr:
7586
Låda:
08 GS-HT
Text:

H.S.K.

Hälsingborgs saralä-roverk med korrespondensmetoö

V\“

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort