Kort #7579

 • *

.1 -

/

Information

Kortnr:
7579
Låda:
08 GS-HT
Text:

• *

.1 -

/

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort