Kort #7554

 Hotell-portierföreningenC\ -V K

Information

Kortnr:
7554
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hotell-portierföreningen

C\ -V K

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort