Kort #6613

 Gud st j änstturerr

■ r “v,

i k

tJL 0

f.statskyrkans fors.

Gudstjänstturer för dövstua[präst]distrikten

t” S K t.

^ \ v.

l

I •< 0 6 JL f»P.K- v. ,, v-~a . >\ _ jr

Tv Cl.y\0Ä	j..-

pJ? .

Information

Kortnr:
6613
Låda:
08 GS-HT
Text:

Gud st j änstturer

r

■ r “v,

i k

tJL 0

f.statskyrkans fors.

Gudstjänstturer för dövstua[präst]distrikten

t” S K t.

^ \ v.

l

I •< 0 6 JL f»P.

K- v. ,, v-~a . >\ _ jr

Tv Cl.y\0Ä j..-

pJ? .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort