Kort #6832

 Göteborg

Centralbyrån i Göteborg för populära vetenskapliga före läsningar.

Se: Västra 3veriges folkbildningsförbund

—	. Va

^ > -v.

Information

Kortnr:
6832
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborg

Centralbyrån i Göteborg för populära vetenskapliga före läsningar.

Se: Västra 3veriges folkbildningsförbund

— . Va

^ > -v.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort