Kort #6893

 Göteborg,

r

i Ypp*

k. 1

lingaföfeningenl Libanon

T<^

A5a-

Information

Kortnr:
6893
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborg,

r

i Ypp*

k. 1

lingaföfeningenl Libanon

T<^

A5a-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort