Kort #6802

 Götaverkens arbetares understödsfond

Bildad 1 jan.1942 genom sammanslagning av Götaverkens verkstadsklubbs hjälpkassa, Götaverkens verkstadsklubbs hjälpkassas understödsfond, Götaverkens gjutareklubbs hjälpkassa och Götaverkens erkända sjukkassas understöds-fond. - Understödsfondens ändamål är,att ... lämna understöd till fast anställda arbetare vid Ab.Götaverken och vid dödsfall lämna begravningshjälp.

Information

Kortnr:
6802
Låda:
08 GS-HT
Text:

Götaverkens arbetares understödsfond

Bildad 1 jan.1942 genom sammanslagning av Götaverkens verkstadsklubbs hjälpkassa, Götaverkens verkstadsklubbs hjälpkassas understödsfond, Götaverkens gjutareklubbs hjälpkassa och Götaverkens erkända sjukkassas understöds-fond. - Understödsfondens ändamål är,att ... lämna understöd till fast anställda arbetare vid Ab.Götaverken och vid dödsfall lämna begravningshjälp.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort