Kort #6922

 Göteborgs

sjuksköterskebyrå

G ^crqr. l

Information

Kortnr:
6922
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborgs

sjuksköterskebyrå

G ^crqr. l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort