Kort #6906

 *

s

Information

Kortnr:
6906
Låda:
08 GS-HT
Text:

*

s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort