Kort #7521

 E

1986*377

Holmstedt, Gösta

¥ar.för sprinkler? Statens brandnämnd. utbildningsenheten; Stockholm, 1986.

Information

Kortnr:
7521
Låda:
08 GS-HT
Text:

E

1986*377

Holmstedt, Gösta

¥ar.för sprinkler? Statens brandnämnd. utbildningsenheten; Stockholm, 1986.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort