Kort #6604

 r	" i

G-.T.I. ingeniörsförenlngeix c

(Ingeniörer examinerade från Göteborgs tekniska institut.)

Information

Kortnr:
6604
Låda:
08 GS-HT
Text:

r " i

G-.T.I. ingeniörsförenlngeix c

(Ingeniörer examinerade från Göteborgs tekniska institut.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort