Kort #7358

 ^emvårdarinnor

utbildade vid av Socialstyrelsen godkänd kurs och anställda i /étataund-ers-t-ödd/ social hem-hj älpsverksamhet.

(1950-	)

Set Hemhjälpsnämnd

Information

Kortnr:
7358
Låda:
08 GS-HT
Text:

^emvårdarinnor

utbildade vid av Socialstyrelsen godkänd kurs och anställda i /étataund-ers-t-ödd/ social hem-hj älpsverksamhet.

(1950- )

Set Hemhjälpsnämnd

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort