Kort #6782

 Bf

Gävleborgs forsknings- och utvecklings-stiftelse

'^ävleborg i utveckling

Information

Kortnr:
6782
Låda:
08 GS-HT
Text:

Bf

Gävleborgs forsknings- och utvecklings-stiftelse

'^ävleborg i utveckling

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort