Kort #7087

 1

Sjö-

väsen

Sjö-

fart

Handbok i ^onvojtjänst•

Utg: Sjöförsvarets kommandoexpedition.

1928, -29, -34.

Information

Kortnr:
7087
Låda:
08 GS-HT
Text:

1

Sjö-

väsen

Sjö-

fart

Handbok i ^onvojtjänst•

Utg: Sjöförsvarets kommandoexpedition.

1928, -29, -34.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort