Kort #7466

 Hjälpföreningar

som äro sjuk-roch begravningsjkassor

Information

Kortnr:
7466
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hjälpföreningar

som äro sjuk-roch begravningsjkassor

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort