Kort #6869

 1

Göteborg

Israelitiska sjukvårds- och begravningssällskap<

et

(Föremål för sällskapets verksamhet äro:l;att besöka sjuka... 2: att ombesörja avlidna tros-forvanters begravning ... 3: att i Övrigt utöva välgörenhet.)

\

A v

Information

Kortnr:
6869
Låda:
08 GS-HT
Text:

1

Göteborg

Israelitiska sjukvårds- och begravningssällskap<

et

(Föremål för sällskapets verksamhet äro:l;att besöka sjuka... 2: att ombesörja avlidna tros-forvanters begravning ... 3: att i Övrigt utöva välgörenhet.)

\

A v

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort