Kort #7186

 E

1986:337

Har freden en chans? Elevhäfte till A7-serien ”Rustningarna, freden och framtic en” A330a-b, utgivna av Pago pedagog 1982. Stockholm, 1986	*

Information

Kortnr:
7186
Låda:
08 GS-HT
Text:

E

1986:337

Har freden en chans? Elevhäfte till A7-serien ”Rustningarna, freden och framtic en” A330a-b, utgivna av Pago pedagog 1982. Stockholm, 1986 *

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort