Kort #7363

 Statsr. Riksd.

_	_	, .	Förteckn.

H e ne 1, Änders Joachim von	OKAT

Den efter Kongl. Maijestäts nådigste kallelse-bref åhr 1726 den 1 sept. i Stockholm wäl påbe-gynte och 1727 den 5 aug. lyckeligen ändade Swerigé rikes ständers allmänne sammankomst til ewärdelig åminnelse. Sthlm, tr. B.G.S. 1727»	12:0

(4), 79» (1) s. (Med förteckning över riksdagens medlemmar.)

Information

Kortnr:
7363
Låda:
08 GS-HT
Text:

Statsr. Riksd.

_ _ , . Förteckn.

H e ne 1, Änders Joachim von OKAT

Den efter Kongl. Maijestäts nådigste kallelse-bref åhr 1726 den 1 sept. i Stockholm wäl påbe-gynte och 1727 den 5 aug. lyckeligen ändade Swerigé rikes ständers allmänne sammankomst til ewärdelig åminnelse. Sthlm, tr. B.G.S. 1727» 12:0

(4), 79» (1) s. (Med förteckning över riksdagens medlemmar.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort