Kort #7143

 nandverktygens ABC

Utg.av General motors.

Information

Kortnr:
7143
Låda:
08 GS-HT
Text:

nandverktygens ABC

Utg.av General motors.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort