Kort #7357

 9 y

v_yVfv v'	»

Hemvård

Information

Kortnr:
7357
Låda:
08 GS-HT
Text:

9 y

v_yVfv v' »

Hemvård

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort