Kort #6769

 Gräv le

Immanuelskt.-**

Information

Kortnr:
6769
Låda:
08 GS-HT
Text:

Gräv le

Immanuelsk

t.-**

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort