Kort #6790

 F	Göranson , B

1984:49 Familj i Indien

Sandöskolan, 1984

Information

Kortnr:
6790
Låda:
08 GS-HT
Text:

F Göranson , B

1984:49 Familj i Indien

Sandöskolan, 1984

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort