Kort #7396

 Under-

visning

Univ

Stud förh Uppsala

Drängin Gustafsson och Drängin

Larsson

Omkr 1925

[Hesselman, B engt ]

Information

Kortnr:
7396
Låda:
08 GS-HT
Text:

Under-

visning

Univ

Stud förh Uppsala

Drängin Gustafsson och Drängin

Larsson

Omkr 1925

[Hesselman, B engt ]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort