Kort #7428

 Hippodromteatern [i Malmö]

Information

Kortnr:
7428
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hippodromteatern [i Malmö]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort