Kort #7075

 Hamntajsa

fastställer avgift som erlägges för fartyg samt lossade och lastade varor i för allmän trafik upplåten hamn.

Hamntaxor för såväl kommunala hamnar och frihamnar som för hamnbolag och frihamnsbolag.

(annars ligga bolags taxor i allmänhet på "Affärstr.n)

Taxor för hamnkranar myndigheten

m.m.som tillhör hamn-

rr	^d ^

i	} \JC\ -s. • . V ,• .

Information

Kortnr:
7075
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hamntajsa

fastställer avgift som erlägges för fartyg samt lossade och lastade varor i för allmän trafik upplåten hamn.

Hamntaxor för såväl kommunala hamnar och frihamnar som för hamnbolag och frihamnsbolag.

(annars ligga bolags taxor i allmänhet på "Affärstr.n)

Taxor för hamnkranar myndigheten

m.m.som tillhör hamn-

rr ^d ^

i } \JC\ -s. • . V ,• .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort