Kort #7054

 (dess Prislistor, Taxor

phuru bolags

t axo r i aht

4

cr iC'SL\	^va.-v.v/^CV-V c«-ligga på ;"åffärstr.")

Information

Kortnr:
7054
Låda:
08 GS-HT
Text:

(dess Prislistor, Taxor

phuru bolags

t axo r i aht

4

cr iC'SL\ ^va.-v.v/^CV-V c«-

ligga på ;"åffärstr.")

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort