Kort #6784

 Qa

Gävleborgs Invest

IB

Information

Kortnr:
6784
Låda:
08 GS-HT
Text:

Qa

Gävleborgs Invest

IB

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort