Kort #7122

 \c\~? o ;i

r.

\

oC\al\\ o LM

Information

Kortnr:
7122
Låda:
08 GS-HT
Text:

\c\~? o ;

i

r.

\

oC\al\\ o LM

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort