Kort #7394

 Herseruå-Skärsätra , Spårvägen

Dess taxor:

\/K

f	OLAv

^	C0\y“0 *

? M ■ '

JulQ V va

A

C

Information

Kortnr:
7394
Låda:
08 GS-HT
Text:

Herseruå-Skärsätra , Spårvägen

Dess taxor:

\/K

f OLAv

^ C0\y“0 *

? M ■ '

JulQ V va

A

C

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort