Kort #6764

 ^6 I e

n

vX

• •

Cl

...V/

V

1

O

•'■w'

0-9 f Is och Ges t riklands lasarett.

Årsberättelse fran

o

* • •

Af,-:

För ar

Q 02

O

O

Gefle 1903

190! 8 :o

af Srik

Lindström.

[i9il ej tryckt]

y

Information

Kortnr:
6764
Låda:
08 GS-HT
Text:

^6 I e

n

vX

• •

Cl

...V/

V

1

O

•'■w'

0-9 f Is och Ges t riklands lasarett.

Årsberättelse fran

o

* • •

Af,-:

För ar

Q 02

O

O

Gefle 1903

190! 8 :o

af Srik

Lindström.

[i9il ej tryckt]

y

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort