Kort #7204

 %vets sönder , Sällskapet

Dess ändamål är att i en opolitisk,religionsfri och ideell,ordensmässigt konstituerad organisation, samla personer,vars dagliga sysselsättning har förbindelse med sjöfart .*« Dess huvudsäte är Malmö*

ur: Stadgar. 1947*

Sällskapet bildades 1930

Information

Kortnr:
7204
Låda:
08 GS-HT
Text:

%vets sönder , Sällskapet

Dess ändamål är att i en opolitisk,religionsfri och ideell,ordensmässigt konstituerad organisation, samla personer,vars dagliga sysselsättning har förbindelse med sjöfart .*« Dess huvudsäte är Malmö*

ur: Stadgar. 1947*

Sällskapet bildades 1930

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort