Kort #7550

 Qu

Hotell & Restaurangkred.it

Arsredov. fr. år 1979* Tidigare se Sv. hotell- och restaurangkredit.

Information

Kortnr:
7550
Låda:
08 GS-HT
Text:

Qu

Hotell & Restaurangkred.it

Arsredov. fr. år 1979* Tidigare se Sv. hotell- och restaurangkredit.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort