Kort #7078

 Hampodlareföreni ngar

Information

Kortnr:
7078
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hampodlareföreni ngar

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort