Kort #7510

 Carl Johan Holm, hans personlighet och livsgärning. Föredrag å lantmannaskolan den 23 mars 193** •

Örnsköldsvik 193*+*	8: o.

i: Själevad. Norra Ångermanlands lantmannaskola. Års-hok. I93U.	=r

12 B x b

Information

Kortnr:
7510
Låda:
08 GS-HT
Text:

Carl Johan Holm, hans personlighet och livsgärning. Föredrag å lantmannaskolan den 23 mars 193** •

Örnsköldsvik 193*+* 8: o.

i: Själevad. Norra Ångermanlands lantmannaskola. Års-hok. I93U. =r

12 B x b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort